Σεμινάριο Μεταψυχολογίας

Σεμινάριο: Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης. Το σεμινάριο είναι βασισμένο στo σύνολο των κειμένων της “StandardEdition” του Sigmund Freud και Άλλων Φροϋδικών Ψυχαναλυτών. Η ομάδα έχοντας συμπληρώσει επί μίαν 20ετία το Σύνολο του Φροϋδικού έργου βρίσκεται στα κείμενα του ψυχαναλυτή Andre Green. Η συμμετοχή στη συζήτηση στο εν λόγω σεμινάριο είναι ανοιχτή σ’ όσους έχουν προηγούμενη γνώση επί θεμάτων μετα-ψυχολογίας καθώς και σε όλα τα μέλη της ομάδος από τα προηγούμενα έτη.

Η Ερμηνευτική των Ονείρων

Αρθρογραφία: Η Ερμηνευτική των Ονείρων ως Πρότυπο Ψυχαναλυτικής Ερμηνείας Κάθε Ελευθέρου Συνειρμού, Βασίλειος Μαούτσος. Αυτό το οποίον βλέπω συχνά να ισχύει στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία αλλά και σε πολλές κλινικές παρουσιάσεις σε σχέση με το θέμα που έχω να διαπραγματευτώ σ’ αυτή μου την ομιλία είναι ότι οι ελεύθεροι συνειρμοί των ασθενών ερμηνεύονται λίγο ή πολύ σαν να πρόκειται για μία κατάσταση ξεχωριστή από τα όνειρα τα οποία φέρνουν προς ανάλυση.

Η Θεωρία και η Κλινική του Ναρκισσισμού

Βιβλιοκριτική: Η Θεωρία και η Κλινική του Ναρκισσισμού, Βασίλης Δημόπουλος. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το κλινικό μέρος αυτού του τόσο πυκνού βιβλίου διότι το θεώρησα κάτι ως υπόδειγμα κλασικής ερμηνευτικής προσέγγισης σε μία εποχή που η έμφαση στην αντικειμενότροπο κατανόηση των μεταβιβαστικών ενδοψυχικών διαδικασιών έχουν γίνει συχνότατες άλλοτε συγκεκαλυμμένα και συνειδητά και άλλοτε απροκάλυπτα και ασυνείδητα.

Ψυχολογικά Ζητήματα σε Ιστορίες Φροντίδας

Βιβλιοκριτική: Ψυχολογικά Ζητήματα σε Ιστορίες Φροντίδας, Μαίρη Γκούβα και Ευαγγελία Κοτρώτσιου. Το κάθε τι πρωτότυπο είναι πάντα δύσκολο να γίνει αποδεκτό εκτός αν χαρακτηρίζεται από μία εσωτερική γνησιότητα. Εν προκειμένω, έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά πρωτότυπο βιβλίο που εμπίπτει απόλυτα στην παραπάνω κατηγορία.

Η Ψυχανάλυση Πεθαίνει – Ζήτω η Ψυχανάλυση

Αρθρογραφία: Η ‘Ψυχανάλυση’ πεθαίνει – Ζήτω η ψυχανάλυση! Βασίλειος Μαούτσος. Από καιρού λέγεται ότι έχει υπάρξει απώλεια ταυτότητος της ψυχανάλυσης. Αυτό έχει κάνει ώστε ποικίλες επιστήμες να έχουν ενοποιηθεί σ’ ένα σύνολο υπό την επωνυμία της ‘ψυχανάλυσης’. Τα διαρκή ερωτήματα ως προς το τι είναι η ψυχανάλυση και η συγκέντρωση ενός ανεξέλεγκτου πλέον όγκου ερωτημάτων ενώπιον της σαν αποτέλεσμα της έλλειψης πειστικών απαντήσεων, έχει οδηγήσει σε μία κρίση η οποία είναι αδύνατον να αγνοηθεί έτη περαιτέρω.

Το κόστος της αθωότητας

Ομιλία: Το κόστος της αθωότητας: Η ανάλυση της διατήρησης μιας προβαλλόμενης παιδικότητας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, Βασίλειος Μαούτσος. Συνολικά οι ψυχικές διαταραχές μπορούμε να πούμε ότι σε άλλοτε άλλο βαθμό εκφράζονται μέσα από ένα πρίσμα ‘αθωότητας’ και καλής προαίρεσης η οποία λείπει στους υπόλοιπους ανθρώπους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που κλινικά εξηγείται εμμέσως ή άμεσα από τις διαδρομές της Ναρκισσιστικής παραμέτρου η οποία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Όμως η ‘αθωότητα’ έχει ένα θετικό πρόσημο το οποίον υπάρχει επειδή μπορεί και στηρίζεται στην πλέον βασική εκδοχή του Οιδιποδείου Συμπλέγματος.