Αρχική

metapsychology_tome1Metapsychology Volume 2 CoverΤίτλος: Μεταψυχολογία – Τόμος 1ος & 2os
Συγγραφέας: Βασίλειος Α. Μαούτσος
Εκδόσεις: Επέκεινα
Σελίδες: 369, 477
ISBN: 978-618-5207-04-5, 978-618-5207-28-1, 978-618-5207-05-2 (Set)

Περίληψη:
Συχνά γινόμαστε μάρτυρες κάποιας αμφισβήτησης της ψυχανάλυσης όσον αφορά τις παραδοχές της και την κλινική αποτελεσματικότητά της. Κι’ όλα αυτά σε πείσμα της πραγματικότητας η οποία μας λέει ότι αφ’ ότου ο Freud εγκατέλειψε το «Project» και άρχισε να ασχολείται σταθερά με τη μελέτη του «ασυνειδήτου», ανεπτύχθησαν βαθμιαία και σταθερά όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή θεραπεία τουλάχιστον των «νευρώσεων». Διότι παραδόξως ο ίδιος ο ψυχαναλυτικός κόσμος επέμεινε στην τρόπον τινά ιατρικομορφική χρήση της ψυχανάλυσης και στον παραγκωνισμό της καθοριστικά «μεταψυχολογικής» της διάστασης. Είναι βέβαια γεγονός ότι ο Freud ποτέ δεν ανέδειξε συστηματικά την συγκεκριμένη διάσταση κι’ αυτό δεν βοήθησε τον ψυχαναλυτικό κόσμο στην περαιτέρω εν τω βάθει κατανόησή της αν και ο προβληματισμός του επ’ αυτής ποτέ δεν έπαψε να είναι έντονος και διαρκής. Η ενδελεχής μελέτη της Μεταψυχολογίας που επιχειρείται σ’ αυτό τον Τόμο Ι αναδεικνύει το γεγονός ότι Μεταψυχολογία δεν είναι ούτε τόσο δύσκολη στην κατανόηση της ούτε τόσο ατελής στην περιγραφή της από τον Freud και πολλούς μεταγενέστερους ψυχαναλυτές. Μάλιστα, στο κλινικό επίπεδο, η σωστή εφαρμογή της «Μεταψυχολογίας» που αν και διάσπαρτα βρίσκουμε στους 23 Τόμους της Standard Edition του Freud είναι πολλά υποσχόμενη περί των ψυχικών διαταραχών.


Freud and Associates

Ο σκοπός αυτής της Ιστοσελίδας είναι να συμβάλει στην συστηματική μελέτη και κλινική εφαρμογή του έργου του Sigmund Freud, να διευκολύνει την προαγωγή συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων επ’ αυτού του έργου, να επικοινωνεί μεταξύ ενδιαφερομένων μερών επί αναλόγων θεμάτων, να οργανώνει συναντήσεις με ψυχαναλυτές φροϋδικού προσανατολισμού και να προάγει το έργο της Κλασικής Ψυχανάλυσης.

Η Κλασική Ψυχανάλυση είναι ευρύτατα διαδεδομένη και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν πυλώνα επί του οποίου βασίζεται κάθε σύγχρονη ψυχαναλυτική κατεύθυνση. Η Κλασική Ψυχανάλυση είναι ένα πληρέστατο σύστημα θεραπείας ψυχικών παθήσεων και ψυχολογικών καταστάσεων. Αυτό την διαφοροποιεί από  την κάθε επί μέρους ψυχαναλυτική Σχολή. Η εφαρμογή της Κλασικής Ψυχανάλυσης συνίσταται στην αρμονική συνύπαρξη των τριών παραμέτρων (δυναμικές, οικονομικές και τοπογραφικές)  του ψυχικού οργάνου όπως αυτές περιεγράφησαν από τον ιδρυτή της Ψυχανάλυσης. Αυτές οι παράμετροι αλληλοδιαπλέκονται κάτω από την ομπρέλα της επονομαζόμενης ‘μεταψυχολογίας’.