ΜΕΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το επόμενο έργο που θα διαπραγματευθεί η ομάδα της Μεταψυχολογίας (Τρίτες στις 22:00) του Ινστιτούτου Κλασικής Ψυχανάλυσης είναι το:

“Inquiries in Psychoanalysis”  της Edna O’ Shaughnessy

Για επιπλέον πληροφορίες και Αίτηση Συμμετοχής απευθυνθείτε στο (+30) 210-3312104 και στην ιστοσελίδα www.psychoanalysis.org.gr