ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 8/9 Νοεμβρίου 2024

Το Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης διοργανώνει διημερίδα με θέμα:

«Ψυχανάλυση και Τεχνολογία»

 8 και 9 Απριλίου 2024

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Βασίλης Μαούτσος

Πληροφορίες και Προ-εγγραφές:

Τηλ.: 210 3312104

 info@psychoanalysis.edu.gr

www.classical.psychoanalysis@edu.gr