ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Οι καταλυτικής σημασίας πρόοδοι στην Ψυχιατρική και την Ψυχολογία οφείλονται στην Μεταψυχολογική διάσταση της Ψυχανάλυσης που είναι διάσπαρτη στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία και κατά κόρον στα φροϋδικά κείμενα. Εντούτοις, αναδεικνύεται διαρκώς ότι η Μεταψυχολογία βρίσκεται σε υβριδικό στάδιο εξέλιξης. Βέβαια οι σύγχρονες ψυχαναλυτικές εξελίξεις παρά το ότι παραμένουν αρκετά ανοργάνωτες βλέπουμε να στρέφονται αποφασιστικά προς την θεραπεία των λειτουργικών ψυχικών διαταραχών όπου μονίμως ο Φρόϊντ είχε στραμμένη την προσοχή του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την συστηματική πλέον εντρύφηση επί της Μεταψυχολογίαςτης Ψυχανάλυσης και συνιστά μία εξαιρετικά αισιόδοξη προοπτική»


Βασίλης Μαούτσος

Μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης

Μέλος του Ινστιτούτου Κλασικής Ψυχανάλυσης