Ενδιαφέροντα Συγγράμματα

Επί του Freud ‘Το Μέλλον Μιας Παραίσθησης’


Mary Kay O’Neil and Salman Akhtar


Publisher: Karnac, 2009

Του Φρόιντ το ‘Η Σχάση του Εγώ στη Διαδικασία της Άμυνας


Leticia Glocer Fiorini


Publisher: KARNAC 2009

Γερνώντας: Ένα Ταξίδι Εαυτό – Ανακάλυψης


Danielle Quinodoz


Publisher: Routledge, 2010

Στα Αρχεία του Freud


Janet Malcolm


Publisher: Jonathan Cape 1984

Η Κατάσταση της Ψυχανάλυσης


Jean-Luc Donnet


Publisher: Karnac 2009

Το Πλήρες Λεξικό της Ψυχανάλυσης


Salman Akhtar


Publisher: Karnac 2009

Τραγικοί Κόμποι στη Ψυχανάλυση


Roy Schafer


Publisher: Karnac 2009

Γλυκά Όνειρα Ερωτικά Σενάρια


Robert J. Stoller


Publisher: Karnac 2009

Ο Οδηγός του Κλινικού στη Μελέτη του Φρόιντ


Peter Giovacchini


Publisher: Jason Aronson, Inc. 1982

Μελετώντας την Γαλλική Ψυχανάλυση


D. Birksted-Breen, S. Flanders and A. Gibeault


Publisher: Routtledge 2010

Μνημόσυνο για τον Φρόιντ


Matthew von Unwerth


Publisher: Continuum 2006

Μεταξύ Φρόιντ και Κλάιν


Adam Limentani


Publisher: Free Association Books 1989

Οι Πολλές Φωνές της Ψυχανάλυσης


Roger Kennedy


Publisher: Routledge, 2007

Sigmund Freud


The Standard Edition


Publisher: Vintage 2001

On Freud’s ‘Beyond the Pleasure Principle’


S. Akhtar and M.Kay O’Neil


Publisher: KARNAC, 2011

Η Θεωρία και η Κλινική του Ναρκισσισμού


Βασίλης Δημόπουλος


Publisher: Μετά 2010

The Metaphoric Process


Gemma Corradi Fiumara


Publisher: Routledge, 1995

Initiating Psychoanalysis


B. Reith


Publisher: Routledge 2012

From Classical to Contemporary Psychoanalysis


Morris N. Eagle


Publisher: Routledge 2011

From Obstacle to Ally


Judith M. Hughes


Publisher: Brunner-Routledge 2004

Electra vs Oedipus


Hendrika C. Freud


Publisher: Routledge 2011

Conundrums


Jon Mills


Publisher: Routledge 2012

Creating a Psychoanalytic Mind


Fred Busch


Publisher: Routledge 2014

What is Psychoanalysis?


Barnaby B. Barratt


Publisher: Routledge 2013

The Therapeutic Situation in the 21st Century


Mark Leffert


Publisher: Routledge 2013

Σίγκμουντ Φρόιντ


Mauritsio Balsamo


Publisher: Mondadori

Για τη Γένεση της Συσκευής Που Επιδρά στη Σχιζοφρένεια


Viktor Tausk


Publisher: Επέκεινα 2013

The Invisible Human Brain


Vassilis Maoutsos


Publisher: New Horizon, 1984