Σεμινάριο Μεταψυχολογίας

Σεμινάριο Ομάδας Μελέτης

 ΜΕΤΑ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

«Κείμενα Freud και Άλλων»

Το Σεμινάριο είναι επί εβδομαδιαίας βάσεως

Το σεμινάριο είναι βασισμένο στo σύνολο των κειμένων της   “StandardEditionτου Sigmund Freud και Άλλων Φροϋδικών Ψυχαναλυτών.

Η ομάδα έχοντας συμπληρώσει επί μίαν 20ετία το Σύνολο τουΦροϋδικού έργου βρίσκεται στα κείμενα του ψυχαναλυτή Andre Green.

Η συμμετοχή στη συζήτηση στο εν λόγω σεμινάριο είναι ανοιχτή σ’ όσους έχουν προηγούμενη γνώση επί θεμάτων μετα-ψυχολογίας καθώς και σε όλα τα μέλη της ομάδος από τα προηγούμενα έτη.

Το σεμινάριο αυτό οργανώνεται

 επί συνεχιζόμενης ετήσιας βάσης

Η ημέρα και ώρα των συναντήσεων είναι:

Τρίτη  στις  22:00

Για περισσότερες πληροφορίες

210 33 12 104

210 33 12 105

www.psychoanalysis.edu.gr

info@psychoanalysis.edu.gr