Κυκλοφορία Βιβλίου από Βασίλειο Μαούτσο

Metapsychology Volume 2 Cover

Τίτλος: Μεταψυχολογία – Τόμος 2ος
Συγγραφέας: Βασίλειος Α. Μαούτσος
Εκδόσεις: Επέκεινα
Σελίδες: 477
ISBN: 978-618-5207-28-1, 978-618-5207-05-2 (Set)

Περίληψη:
Σ’ αυτόν τον Τόμο η προοδευτική εξέλιξη της Μεταψυχολογικής σκέψης του Φρόιντ γίνεται ακόμη πιο προφανής σε σχέση με τον Τόμο I. Με την πάροδο του χρόνου παρατηρούμε την φαντασιωτική δόμιση του ψυχισμού. Αυτή αποκτά ολοένα και περισσότερο πραγματικά χαρακτηριστικά. Κι’ έτσι συμπυκνωμένες έννοιες όπως ‘μεταβίβαση’ και ‘αντιμεταβίβαση’ αλλά και πολλές άλλες της καθημερινότητας όπως ‘πολιτισμός’ και ‘αστείο’ αποκτούν καθοριστική αξία για την εγωτική οργάνωση και επιβίωση του υποκειμένου. Η υφέρπουσα δύναμη αυτού του απίθανου φαινομένου περιγράφεται εδώ ως αναπόδραστη Οιδιποδειακή παρουσία και εκφράζεται κλινικά επί των Νευρώσεων. Μέσα από τα φροϋδικά κείμενα αναγνωρίζουμε την περαιτέρω οργάνωση του ‘εγώ’ η οποία σε περιπτώσεις που δεν λαμβάνει χώρα συνθετικά καταλήγει είτε στην ‘ψύχωση’ είτε σε αντίστοιχες μορφές διαταραχών π.χ. Μεθοριακότητα. Στον βαθμό που ο Φρόιντ ακολούθησε τη Μεταψυχολογική προσέγγυση σταθερά – κάτι που στη πράξη έχει χαρακτηριστεί από διακυμάνσεις – η ψυχαναλυτική θεραπεία βιώνεται από τον ασθενή ως η πλέον φυσιολογική πορεία του ψυχισμού του.