Κυκλοφορία Βιβλίου από Βασίλειο Μαούτσο

Τίτλος: Μεταψυχολογία – Τόμος 1ος
Συγγραφέας: Βασίλειος Α. Μαούτσος
Εκδόσεις: Επέκεινα
Σελίδες: 369
ISBN: 978-618-5207-04-5

Περίληψη:
Συχνά γινόμαστε μάρτυρες κάποιας αμφισβήτησης της ψυχανάλυσης όσον αφορά τις παραδοχές της και την κλινική αποτελεσματικότητά της. Κι’ όλα αυτά σε πείσμα της πραγματικότητας η οποία μας λέει ότι αφ’ ότου ο Freud εγκατέλειψε το «Project» και άρχισε να ασχολείται σταθερά με τη μελέτη του «ασυνειδήτου», ανεπτύχθησαν βαθμιαία και σταθερά όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή θεραπεία τουλάχιστον των «νευρώσεων». Διότι παραδόξως ο ίδιος ο ψυχαναλυτικός κόσμος επέμεινε στην  τρόπον τινά ιατρικομορφική χρήση της ψυχανάλυσης και στον παραγκωνισμό της καθοριστικά «μεταψυχολογικής» της διάστασης. Είναι βέβαια γεγονός ότι ο Freud ποτέ δεν ανέδειξε συστηματικά την συγκεκριμένη διάσταση κι’ αυτό δεν βοήθησε τον ψυχαναλυτικό κόσμο στην περαιτέρω εν τω βάθει κατανόησή της αν και ο προβληματισμός του επ’ αυτής ποτέ δεν έπαψε να είναι έντονος και διαρκής. Η ενδελεχής μελέτη της Μεταψυχολογίας που επιχειρείται σ’ αυτό τον Τόμο Ι αναδεικνύει το γεγονός ότι Μεταψυχολογία δεν είναι ούτε τόσο δύσκολη στην κατανόηση της ούτε τόσο ατελής στην περιγραφή της από τον Freud και πολλούς μεταγενέστερους ψυχαναλυτές. Μάλιστα, στο κλινικό επίπεδο, η σωστή εφαρμογή της «Μεταψυχολογίας» που αν και διάσπαρτα βρίσκουμε στους 23 Τόμους της Standard Edition του Freud  είναι πολλά υποσχόμενη περί των ψυχικών διαταραχών.