Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία

Η Σύγχρονη Ψυχανάλυση

 • Η Κλασική Ψυχανάλυση, αποτελεί την βάση επί της οποίας εξελίχθηκαν όλες οι επιμέρους ψυχαναλυτικές θεωρίες και πρακτικές που γνωρίζουμε. 
 • Η Ψυχανάλυση ασυνείδητων διεργασιών του ψυχισμού, αποτελεί την βάση της αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών  – καταθλιπτικών, νευρωτικών, ψυχοσωματικών και ψυχωτικών.
 • Η Σύγχρονη Ψυχανάλυση συνιστά την πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική θεραπευτική μέθοδο επειδή βασίζεται στις αυθόρμητες διεργασίες των άμυνων του ατόμου προς τα επόμενα εξελικτικά του στάδια.
 • Η Μεταψυχολογία της Ψυχανάλυσης, έχει προσφέρει μέσω των κλινικών της εφαρμογών περαιτέρω κατανόηση και εμβάθυνση επί των αρχών που διέπουν τον ψυχισμό.

Η Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία

 • Αποτελεί την ψυχοθεραπεία εγγύτερα στη ψυχανάλυση.
 • Έχει αποτελέσει την θεραπευτική μέθοδο ψυχικών διαταραχών που έχουν μη-συγκρουσιακό χαρακτήρα για το εγώ.
 • Μπορεί να είναι προ-στάδιο για ψυχανάλυση.
 • Δεν σχετίζεται με την συστηματική “συμβουλευτική” ή την “συστηματική” θεραπεία.

Η Ψυχοθεραπεία

 • Συνιστά ένα ευρύτατο φάσμα θεραπειών με επιλεκτικά ανά περίπτωση στοιχεία προερχόμενα από την ψυχανάλυση.
 • Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν να έχουν ψυχανάλυση – ανεξαρτήτως της συγκρουσιακής ή μη-συγκρουσιακής δόμησης του ψυχισμού.
 • Μπορεί να βοηθήσει σε προσωρινή αναστολή της παρουσίας κάποιων συμπτωμάτων.
 • Χρησιμοποιεί συνειδητό υλικό προς σχολιασμό και ασυνείδητο υλικό προς ερμηνεία άλλοτε συμβουλευτικά και άλλοτε προς παρότρυνση.