Διετές Εποπτικό Σεμινάριο στην Κλινική Ψυχοδυναμική

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διετές Εποπτικό Σεμινάριο στην
Κλινική Ψυχοδυναμική

Σεπτέμβριος 2017

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κλινικούς (εκπαιδευόμενους ή μη στην Ψυχανάλυση) με επαρκή πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ψυχοδυναμική αντιμετώπιση των κλινικών τους περιπτώσεων.

Οι κλινικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται συζητούνται διεξοδικά από
κλινική, θεωρητική και τεχνική οπτική.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 7 μέλη
κατόπιν συνέντευξης

Τόπος Συναντήσεων:
Ινστιτούτο Κλασικής Ψυχανάλυσης

Επόπτης: Βασίλειος Μαούτσος

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούντε όπως υποβάλλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας

www.psychoanalysis.edu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες αποτανθείτε στο

Τηλέφωνο 210 3312104-5