Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Βασίλειος Μαούτσος – Βιογραφικό Σημείωμα

Από νωρίς ασχολήθηκε με ερευνητικό έργο στο Addenbrooke’s του Cambridge University εκ παραλλήλου με το κλινικό του έργο στην αντίστοιχη  ψυχιατρική μονάδα του Fulbourn. Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε στη δράση των ενδορφινών (endorfines) επί των νευρομεταβιβαστών(neurotransmitters). Στη συνέχεια στο University College του London University επεξεργάστηκε τα νευροφυσιολογικά δεδομένα του REM-sleep ασθματικών ασθενών και ψυχοσωματικών διαταραχών εν γένει. Έτσι αναγνώρισε την διαρκή δράση φαντασιακών παραγόντων σε όλα τα επίπεδα του ψυχισμού. Οργάνωσε συζητήσεις και συναντήσεις αντιστοίχου περιεχομένου στη Cambridge Psychological Society.

Στo βιβλίο του The Invisible Human Brain αναφέρονται κάποια συμπεράσματα εκ των ερευνών του εκείνης της περιόδου. Η παρατήρηση της συστηματικής παρεμβολής των ασυνείδητων φαντασιώσεων επί των συνειδητών λειτουργιών τον οδήγησε στην ανάγκη να ασχοληθεί και θεωρητικά με την διαφοροποίηση μεταξύ Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με το ενδεχόμενο κλινικής χρησιμότητας αυτής της διάκρισης. Ως εκ τούτου συμμετείχε ως επιστημονικός εκπρόσωπος στην αποκαλούμενη Rugby Conference προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση επ’αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος για το μέλλον της ψυχανάλυσης.

Παράλληλα με την εργασία του ως ψυχαναλυτής προέδρευσε σε ποικίλα ψυχαναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης όπως το Freud Forum. Συμμετείχε διά ζώσης ή, ιντερνετικά σε θεωρητικές ομιλίες και κλινικές παρουσιάσεις  μεταξύ άλλων σε Παρίσι, Ρώμη, Μιλάνο, Αλεξανδρούπολη, Μόσχα. Κατά την ανάληψη της διεύθυνσης του Ingrebourne Centre προώθησε ενεργά και με άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα τον περιορισμό της φαρμακοθεραπείας ψυχωτικών ασθενών και ταυτόχρονα έδωσε έμφαση στην ψυχοδυναμική αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών οι οποίες ιδωμένες από την οπτική πανίσχυρων μαζοχιστικών φαντασιώσεωνεντός ενός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, είχαν την τάση να ακυρώνουν κάθε θεραπευτική βελτίωση.

Επόπτευσε επί σειρά ετών τις ψυχοθεραπευτικές ομάδες των πανεπιστημιακών κλινικών Αλεξανδρούπολης και Ιωαννίνων, ενώ προέδρευσε και της εκπαιδευτικής επιτροπής της ελληνικής Εταιρίας ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Στην Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλει στη πρόοδο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Κλασικής Ψυχανάλυσης καθώς και στη καθιέρωση της μελέτης της Μεταψυχολογίας που ενεργά υιοθετεί το Ινστιτούτο. Συμμετέχει σε ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις ψυχαναλυτικού χαρακτήρα με συγγραφικό και διδακτικό έργο και εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχαναλυτής.